The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
A képzés hozzá lett adva a kedvenceihez.
A képzés törölve lett a kedvencei közül.
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "A jelszavak nem egyeznek", "NO_SEARCH_RESULTS": "A megadott kateg\u00F3ri\u00E1ban nincs keres\u00E9si eredm\u00E9ny." }
??????

Magyarország

Magyarország

Felhasználási feltételek

1. Hatály
Az alábbi Felhasználási feltételek az Aesculap Akademie GmbH Aesculap Akadémia honlapjainak (a továbbiakban: “AAC honlapok”) Ön általi felhasználására vonatkoznak:

Az Aesculap Akadémia honlap (www.aesculap-akademia.hu, beleértve minden kapcsolódó országot és aldomént) az Aesculap Akademie GmbH által nyújtott interaktív on-line szolgáltatás. Valamely AAC honlapra bejelentkezve Ön elfogadja az alábbi Felhasználási feltételeket. A honlapra való bejelentkezéssel, illetve a honlap használatával Ön elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket. Bármely felhasználó bármilyen olyan eltérő feltétele, amely a jelen Általános feltételekkel ellentétes, érvénytelen.

A B. Braun jelenleg meghatalmazott képviselőinek neve és elérhetőségei az AAC honlap “Impresszum” oldalán találhatók.

2. A platformmal kapcsolatos lényeges információk
A portál a www.aesculap-akademia.hu és más országspecifikus internetes címen érhető el. Az Aesculap Akademie GmbH portálja az Aesculap Akademie GmbH által kórházi és más formában praktizáló orvosok és egészségügyi szakemberek, valamint kórházvezetéssel foglalkozók számára kínált továbbképzésekről ad országspecifikus áttekintést. A honlap tartalmát a szerkesztők rendszeresen frissítik. Az Aesculap Akademie GmbH fenntartja a jogot a platform által kínált szolgáltatások módosítására, illetve eltérő szolgáltatások nyújtására. Az Aesculap Akademie GmbH nem vállal felelősséget a felhasználók, ügyfelek és partnerek által nyújtott tartalmakért (jogi érvényesség, pontosság, teljesség).

A honlappal és szolgáltatásaival kapcsolatos lényeges információk:

1. A honlap kórházi és más formában praktizáló orvosok és egészségügyi szakemberek, valamint kórházvezetéssel foglalkozók számára tanfolyamokat kínáló platform.
2. Mivel használati díj nem kerül felszámításra, az Aesculap Akademie GmbH fenntartja a jogot hirdetések és bannerek közzétételére a honlapon.
3. A tagság ingyenes és nem kötelező.
A honlapon a hitelesítés a regisztráció során a felhasználó által választott felhasználónév és jelszó (bejelentkezési adatok) megadásával történik.

3. A szerződés létrejötte és szolgáltatások
3.1 Azonosítás, regisztráció és a portálhoz való hozzáférés
Az AAC honlap részleges használatához először regisztrálnia kell és meg kell adnia és aktiválnia kell a szükséges bejelentkezési adatokat, különös tekintettel a jelszóra. Az azonosítás és a regisztráció ingyenes.
Ezenfelül biztosítania kell, hogy megadott személyes adatok – különösen a vezetéknév és az utónév, a postacím, a szakterület és az e-mail cím – valósak és pontosak. Az adataiban bekövetkezett bármilyen változást azonnal jeleznie kell.


3.2 A bejelentkezési adatok használata, az AAC honlaphoz való hozzáférés
Az AAC honlap személyre szóló tartalmához és szolgáltatásaihoz való hozzáférés a bejelentkezési adatainak a megfelelő bejelentkezési képernyőn történő megadásával történik.

A bejelentkezési adatok kizárólag az Ön általi személyes használatra szolgálnak. Ezeket az adatokat, különösen a jelszavát, nem adhatja át harmadik személynek – beleértve családtagjait és munkatársait is. A bejelentkezési adatokat, különösen a jelszavát, mindig titokban kell tartania és meg kell akadályoznia, hogy mások illetéktelenül hozzáférjenek az AAC honlapjaihoz. Kérjük, hogy amennyiben bejelentkezési adataival való visszaélés vagy visszaélés gyanúja a tudomására jut, azt azonnal jelezze az Aesculap Akademie GmbH felé. Az Aesculap Akademie GmbH-nak visszaélés vagy visszaélés gyanúja esetén jogában áll az AAC honlapjaihoz való hozzáférést azonnal felfüggeszteni. A harmadik fél általi használat következményeiért Önt terheli a felelősség, amennyiben a bejelentkezési adatokkal való visszaélésért Ön a felelős. Különösen abban az esetben vonható felelősségre a visszaélést illetően, ha elősegítette a bejelentkezési adatok illetéktelen felhasználását, akkor is, ha az hanyagság miatt következett be. A felelősség csak akkor szűnik meg, ha írásban tájékoztatja az Aesculap Akademie GmbH-t a visszaélésről (az elérhetőségek a honlap impresszumában találhatók), és szükség esetén megváltoztatja a jelszavát.


3.3 A hozzáférési jogok megszűnése és felfüggesztése
Az Aesculap Akademie GmbH a jelen Felhasználási feltételek megsértése esetén – különös tekintettel valótlan adatoknak a felhasználói profilban történő megadására, a bejelentkezési adatok, különösen a jelszó illetéktelen átadására, és/vagy a honlap tartalmával való visszaélésre – fenntartja a jogot a belépési adatok indoklás nélküli ideiglenes vagy végleges felfüggesztésére, és/vagy hozzáférésének azonnali hatályú vagy az Aesculap Akademie GmbH belátásától függően meghatározott időn belüli végleges felfüggesztésére, valamint a szerződéses jogviszony rendkívüli és értesítés nélküli felmondására.


3.4 Ingyenes szolgáltatások, e-mail üzenetek
3.4.1 Hozzáférés a tartalomhoz
Sikeres azonosítás és regisztráció után hozzáférést kap az AAC honlap “Profilom” területén található különböző ingyenes tartalmakhoz. Az ingyenes részekre vonatkozó részleteket a portál magyarázatai tartalmazzák.


3.4.2 E-mail üzenetek
Az AAC-honlap ingyenes e-mail üzeneteket küld a felhasználóknak. Ahhoz, hogy ezeket az e-maileket megkapja, egy Ön által használt, és/vagy egy olyan e-mail címet kell megadnia, amely személyesen az Ön általi kizárólagos használatra osztottak ki. Más e-mail címek, különösen mások e-mail címének a megadása nem megengedett. Az e-mail üzenetekről “Az én akadémiám” pont alatt található hivatkozáson keresztül tud leiratkozni.

Bármilyen technikai vagy egyéb probléma észlelése esetén kérjük, hogy a kijelentkezéskor küldjön egy e-mailt a technikai támogatást biztosító munkatársaknak az annamaria.fulmer@bbraun.com e-mail címre.

4. Az AAC-honlapok további felhasználási feltételei
4.1 A bejelentkezési adatok bizalmas kezelése
Bejelentkezési adatai a honlap szolgáltatásainak Ön általi kizárólagos személyes használatára szolgálnak, és ezért azokat bizalmasan kell kezelni.


4.2 Felhasználási cél
A tanfolyam-specifikus és egyéb tartalmakat kizárólag saját egészségügyi továbbképzésének céljára használhatja fel.

A honlapon biztosított fórumokat, blogokat és egyéb szolgáltatásokat kizárólag más regisztrált felhasználókkal való vélemény- és tapasztalatcsere céljából használhatja.


4.3 Anyagok on-line feltöltése a felhasználó által
Fórumokon és különösen blogokban való megnyilatkozáskor lehetséges saját anyagokat (pl. fényképeket, szövegeket stb.) feltölteni. Ezeknek az anyagoknak a tartalmáért kizárólag Ön a felelős. Saját anyagaival kapcsolatosan köteles teljes körűen kártalanítani szervezeteinket és alkalmazottainkat bármilyen harmadik fél által benyújtott esetleges követeléssel szemben, különös tekintettel a szerzői jogok, formatervezési minták, védjegyek és/vagy a személyhez kötődő információkhoz való jog megsértésére. Ön ezenfelül biztosítja, hogy az anyagok tartalma nem sérti az alkalmazandó jogszabályokat. Az Aesculap Akademie GmbH fenntartja a jogot anyagai on-line feltöltésének megszakítására abban az esetben, ha, harmadik fél jogainak vagy az alkalmazandó jognak a megsértését illetően gyanú merül fel, ugyanakkor nem köteles átvizsgálni az Ön anyagait ilyen jellegű vagy más egyéb jogsértés vonatkozásában.
A fenti rendelkezésektől eltekintve az Aesculap Akademie GmbH fenntartja a jogot anyagainak egy előre meghatározott idő elteltével történő törlésére.

5. Tartalom felhasználása és felhasználási jogok
Az AAC honlap tartalmait kizárólag saját egészségügyi szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokra, saját továbbképzésének céljára, valamint más regisztrált felhasználókkal való vélemény- és tapasztalatcsere céljából használhatja fel. Kereskedelmi tevékenységek végzése, különös tekintettel szolgáltatásoknak vagy áruknak az AAC-honlapon való kínálására, tartalmak rendszeres gyűjtésére és összegzésére, függetlenül attól, hogy azokat a honlap üzemeltetője vagy más felhasználók tették közzé, valamint ilyen tartalmak vagy összegzések harmadik félnek történő átadására, nem megengedett. Az AAC honlapjáról származó tartalom bármilyen egyéb, harmadik fél által ellentételezett felhasználása vagy közzététele kizárólag az Aesculap Akademie GmbH előzetes írásbeli hozzájárulásával megengedett.

A regisztrálás nem jogosítja fel automatikusan az AAC honlapjának használatára. Nem szavatoljuk a platform rendelkezésre állását, a tartalmak mentését, illetve a rendszerek és a szoftver funkcionális alkalmasságát és kompatibilitását. Fenntartjuk a jogot az AAC honlap teljes vagy részleges, ideiglenes vagy végleges módosítására vagy kikapcsolására.

Ön jogdíjmentes, nem kizárólagos felhasználási jogot ad nekünk az Ön által közzétett tartalmakra (cikkek, kommentek, szavazatok, értékelések stb.), amelyek területileg, időtartamra vagy tartalomra nézve korlátlanok. Ez magban foglalja különösen a tartalmak reklámcélból való közzétételére való jogot, beleértve az említett tartalmakból vett részleteket vagy azok kivonatait, a felhasználó nevének az AAC-honlapon vagy más eszközön történő feltüntetése nélkül.

6. Tartalomért való felelősség, tartalom törlése
Nem vállalunk felelősséget a felhasználók által az AAC honlapján közzétett tartalmak aktualitásáért, pontosságáért, teljességéért vagy minőségéért. Az Ön által közzétett tartalmakért kizárólag Ön a felelős, ahogyan más felhasználók szintén kizárólagosan felelősek az általuk közzétett tartalmakért.

Az AAC honlapján nem adunk orvosi vagy kezeléssel kapcsolatos tanácsot, sem semmilyen más jellegű tanácsot vagy ajánlást. A felhasználók által közzétett tartalmakra vonatkozó bármilyen szerkesztőségi összegzés vagy válogatás kizárólag szerkesztési célokat szolgál; az előző bekezdésnek megfelelően továbbra is az adott felhasználó felelős ezekért a tartalmakért.

Nem vállalunk felelősséget a felhasználók által hivatkozott, vagy az AAC honlapjára hivatkozó honlapok tartalmáért. Amennyiben hivatkozott honlapokon észlelt jogsértés jut a tudomásunkra, az érintett hivatkozásokat azonnal eltávolítjuk.

Kérjük, gondoskodjon róla, hogy a választott felhasználónév, valamint cikkeinek tartalma, beleértve más internetes oldalakra mutató hivatkozások nem sértenek jogszabályban foglalt tiltásokat, erkölcsöt, és nem sértik meg harmadik felek jogait (védjegyek, szerzői jogok, adatvédelmi jogok és személyhez kötődő információkhoz való jogok stb.). Ha a választott felhasználónév, cikkeinek tartalma, beleértve más internetes oldalakra mutató hivatkozásokat, jogszabályban foglalt tiltásokat, erkölcsöt, vagy harmadik felek jogait, és ezekért felelős, akkor az Aesculap Akademie GmbH-val szemben felelős az említett jogsértésekből származó minden kár megtérítéséért. Ilyen esetben kártalanítani köteles az Aesculap Akademie GmbH-t harmadik fél ilyen jogsértésekből származó bármilyen lehetséges követelésével szemben, beleértve a jogvédelemmel kapcsolatos kiadásokat.

7. Szerzői jogok, licencjogok és védjegyek
A honlap formatervezése és a honlapon található szövegek, képek, grafikák, elrendezések, hangok, animációk, videók és adatbázisok szerzői jog által védettek vagy más, szellemi tulajdont védő törvény védelme alatt állnak. Ellenkező jelzés hiányában ezeknek a jogoknak a tulajdonosa az Aesculap Akademie GmbH.

Az Aesculap Akademie GmbH által a honlapon kínált szolgáltatások nem értelmezhetők akként, hogy alapértelmezésnél fogva, ellenkező döntés hiányában vagy más módon az Aesculap Akademie GmbH vagy harmadik fél szerzői jogára, szabadalmára, védjegyére vagy más szellemi tulajdonjogára vonatkozó licenc vagy jogcím átruházását eredményezi.
Ellenkező jelzés hiányában a platform által használt minden márkát védjegy véd. Ez különösen érvényes a vállalati logókra és márkákra.

8. Adatmentések
A felhasználó egyénileg felelős az általa fontosnak ítélt adatok adatvesztés, adatkárosodás és –módosítás megelőzésére szolgáló rendszeres mentéséért, az adatok fontosságával arányos technikai szinten.

9. Adatvédelem és -tárolás
A jelen Felhasználási feltételeket és az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a szerződés kezelése céljából tároljuk, és azokat a szerződés tartamára archiváljuk. A szerződés tartama alatt ezeket az adatokat letöltheti a honlapról.

A jelen Felhasználási feltételek Adatvédelmi szabályzatunkkal egészülnek ki.

10. Felelősség
Az ingyenes szolgáltatásokra, vitafórumokra, szakértői tanácsokra és adatvesztésre vonatkozó különleges előírások:

A BGB (német polgári törvénykönyv) 599. és 600. cikke alkalmazandó az ingyenes tartalmakat és az ingyenes hírleveleket illetően, ha az AAC honlapjának használatával vagy a hírlevelek fogadásával kapcsolatosan kár következik be.
Ha valamilyen tartalmat tesz közzé vitafórumokon, vagy valamely szakterület szakértőjeként tanácsot ad, azok tartalmáért személyesen és kizárólagosan Ön a felelős. Ebben a vonatkozásban az Aesculap Akademie GmbH csupán a technikai eszközt biztosítja, és nem felelős ezeknek a tartalmaknak a pontosságáért, helyességéért vagy megbízhatóságáért. Különösen nem felelős az Aesculap Akademie GmbH az ilyen információkra való támaszkodás következtében bekövetkezett veszteségekért vagy károkért. Ha a kár adatvesztés következménye, azért az Aesculap Akademie GmbH nem felelős, függetlenül bármilyen esetleges részességtől, ha a kár elkerülhető lett volna az összes fontos adatnak az Ön részéről való megfelelő, rendszeres és teljes mentésével (lásd fent).

Az Aesculap Akademie GmbH máskülönben felelős azokért a károkért, amelyek szándékos vagy súlyos hanyagság, valamely eredmény szavatolt állapotának hiánya miatt, lényeges szerződéses kötelezettségek (úgynevezett sarkalatos kötelezettségek) vétkes megsértése alapján, egészség, végtag vagy élet elleni vétkes sérelem következményeképpen következtek be, vagy amire vonatkozóan a jogszabályi előírások szerint termékfelelősségi törvények állapítanak meg felelősséget. Sarkalatos kötelezettségek azok a szerződéses kötelezettségek, amelyeknek a szerződés mögöttes szándékainak megfelelő teljesítéséhez eleget kell tenni, és amelyek betartására a szerződő fél rendszeresen támaszkodhat, és amelyek megsértése a szerződés céljának elérését veszélyeztetné.

Sarkalatos kötelezettség megsértése esetén a felelősség azokra a károkra korlátozódik, amelyek a szolgáltatás nyújtásának részeként merülhetnek fel és a szolgáltatások nyújtásának részeként lehet azokra számítani, úgymint a szerződés értelmében nyújtott szolgáltatás, feltéve, hogy a kár pusztán enyhe hanyagságon alapul, és nem érint életet, végtagot vagy egészséget. Az Aesculap Akademie GmbH és annak helyettesítő ügynökeinek felelőssége minden más esetben kizárt, függetlenül a jogi indoktól.

11. A felhasználási feltételek módosítása
Az Aesculap Akademie GmbH fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek bármikor és indoklás nélkül történő módosítására. A módosított Felhasználási feltételeket a felhasználó e-mailben kapja meg. A módosított Felhasználási feltételek elfogadottnak tekintendők, ha a felhasználó azok alkalmazhatóságát illetően az e-mail kézhezvételét követő 14 napon belül nem emel kifogást. Az esetleges kifogást írásban kell megtenni. Ebben az e-mailben az Aesculap Akademie GmbH felhívja a figyelmét a kifogásolás lehetőségére, a kifogásolás benyújtásának határidejére és a kifogásnak a felhasználó részéről történő elmaradásának következményeire.

A módosítás kifogásolása a megállapodás megszüntetésének tekintendő. A kifogás kézhezvételekor az Aesculap Akademie GmbH 14 napot ad arra, hogy a honlapon Ön által közzétett tartalmakat letöltse, törölje stb. Ennek az időnek a letelte után a hozzáférés visszavonhatatlanul letiltásra és törlésre kerül.

A Felhasználási feltételek módosítása ugyanakkor eredményezheti az AAC honlap tartalmának és tartományának az Ön számára hátrányos korlátozását, továbbá nem vezethet be a Felhasználási feltételekben korábban nem szereplő újabb kötelezettségeket.

12. Joghatóság, alkalmazandó jog
Az AAC honlap használatából származó minden vitás kérdés kizárólagosan Melsungen illetékességébe tartozik, ha a felhasználó üzletember. Kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók.

13. Záró rendelkezések
A jelen szerződés bármilyen módosítását vagy kiegészítését írásba kell foglalni. Ez az írásos formára vonatkozó előírásról való lemondást illető bármilyen megállapodásra is érvényes.
Ha a szerződés vagy az abban foglalt bármely rendelkezés nem hatályos vagy hiányos, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát. A nem hatályos vagy hiányos rendelkezés helyett olyan rendelkezést kell alkalmazni, amely a lehető legközelebb áll az eredeti rendelkezés kívánt gazdasági hatásához.
A jelen szerződésből származó felhatalmazások és jogot nem ruházhatók át harmadik félre, kivéve, ha az az AktG (részvénytársasági törvény) 15. cikke vonatkozásában a B. Braun Csoport belüli kapcsolt vállalkozás.

A jelen szerződésből származó és azzal kapcsolatosan felmerülő minden keresetet illetően kizárólag a tuttlingeni kerületi vagy állami bíróság illetékes.

Képzések világszerte Képzések világszerte

Kapcsolat

Aesculap Akadémia

1115 Budapest, Halmi u. 20-22.

Tel: +36 1 346-9772

Fax: +36 1 438-4900

E-mail: annamaria.fulmer@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "M\u00E9gsem", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }