The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
A képzés hozzá lett adva a kedvenceihez.
A képzés törölve lett a kedvencei közül.
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "A jelszavak nem egyeznek", "NO_SEARCH_RESULTS": "A megadott kateg\u00F3ri\u00E1ban nincs keres\u00E9si eredm\u00E9ny." }
??????

Magyarország

Magyarország

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat és hozzájárulás adatok felhasználásához 

Az alábbi részletes adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk a weboldalunkon, illetve milyen adatokat dolgozunk fel és használunk.

Az adatvédelem fontos számunkra, ezért nagyon komolyan kezeljük. Munkánk az Önnel folytatott bizalmas együttműködésen alapul és mindent megteszünk azért, hogy Ön maradéktalanul elégedett legyen: ez természetesen vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére is. Ezekkel az adatvédelmi rendelkezésekkel szeretnénk tájékoztatni arról, hogy hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait. Ezért kérjük, vegye figyelembe a következő információkat. Az adatvédelmi rendelkezéseink kiegészítik az Aesculap Academy webhely használatának feltételeit.

Webhelyünk fejlesztése és új jogi előírások, új technológiák megvalósítása során, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatás javítása érdekében szükség lehet ennek az adatvédelmi szabályzatnak a módosítására. Ezért javasoljuk, hogy időnként olvassa át újra ezt az adatvédelmi szabályzatot.

Ezt a dokumentumot az internetes böngésző programjának a szokásos funkcióival kinyomtathatja (a böngészőben általában a „File” (fájl) -> „Print” (nyomtatás) paranccsal).

 

1. Felelős irányító
Ennek a webhelynek az üzemeltetője és az adatvédelem szempontjából a felelős irányító:

Webhely üzemeltető :

Aesculap Akademie GmbH
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Németország

 

Adatvédelemért és tartalomért felelős irányító

B. Braun Magyarország /
Aesculap Akadémia
Felhévizi u. 5.
1023 Budapest 
Magyarország

 

2. Általános információ a személyes adatok feldolgozásáról
Ez az adatvédelmi szabályzat azokra az adatokra vonatkozik – a személyes adatokat is beleértve –, amelyeket az Aesculap Academy Önről gyűjt. A személyes adat olyan adat vagy olyan egyedi adatok kombinációja, amelynek alapján Önt azonosítani lehet.
Az Ön személyes adatait a Német Szövetségi Köztársaság adatvédelmi jogszabályaival és az Európai Általános Adatvédelmi Rendelettel összhangban kezeljük. Az Ön beleegyezése nélkül a személyes adatait semmilyen esetben sem adjuk át az Aesculap Academy csoporton kívüli harmadik személynek reklámozási vagy marketing célokra.

A B.Braun csoport részeként a vállalat központi szervezeteit használjuk. Ezen kívül külső szolgáltatókkal is együttműködünk. Amennyiben a feldolgozott adatok személyes adatokat is tartalmaznak, a megfelelő szerződéses megállapodásokat és szervezeti intézkedéseket foganatosítottuk az alkalmazandó jogszabályok szerint, hogy biztosítsuk az Ön adatainak biztonságát.
 Vállalatunknál a jogi szabályozásoknak és ennek a szabályzatnak a betartását adatvédelmi tisztviselőink felügyelik. Alkalmazottaink képzésben részesültek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban és írásban kötelezettséget vállaltak az adatvédelmi szabályozások betartására.
Általánosságban a webhelyünk személyes adatok megadása nélkül is használható. Amennyiben személyes adatokat (például név, cím vagy e-mail-cím) gyűjtünk, akkor ez – amikor csak lehetséges – mindig önkéntes alapon történik.

Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy az Interneten át történő adatátvitel (pl. e-mailben történő kommunikáció) során biztonsági hiányosságok fordulhatnak elő. Elővigyázati intézkedésekkel, például álnevek használatával, a feldolgozott adatok mennyiségének ésszerű megválasztásával, az adattörlési határidők betartásával és a technológiai jelenlegi élvonalának figyelembe vételével törekszünk arra, hogy adatait megvédjük az illetéktelen hozzáféréstől. Azonban a védelmi intézkedések ellenére teljes mértékben nem zárható ki az adatok harmadik fél általi jogtalan felhasználása.3. Adatgyűjtés és -feldolgozás Interneten át történő hozzáférés esetén
Ha felkeresi a webhelyünket, akkor a webszervereink minden egyes hozzáférést ideiglenesen egy naplófájlban rögzítenek. Az automatikus törlésig a következő adatok kerülnek bevitelre és mentésre:

 • A kérést küldő számítógép anonimizált IP-címe
 • A hozzáférés dátum és időpontja
 • A lekért adat neve és URL-je
 • Jelentés a lekérés sikerességéről
 • A használt böngésző és operációs rendszer azonosító adatai
 • A webhely, amelyről a hozzáférést indították
 • Az Internetszolgáltató neve

Ezeknek az adatoknak a jogszerű feldolgozását a webhely használatának (a kapcsolat felépülésének) biztosítása, valamint a rendszer biztonsága, a hálózati infrastruktúra technikai felügyelete, illetve az Internetes ajánlatunk optimalizálása érdekében végezzük. Ennek az adatvédelmi szabályzatnak az elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat gyűjtsük. Ön ezt az adatfeldolgozást megtilthatja. Amennyiben megtiltja az adatainak felhasználását, úgy tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásaink csak korlátozott mértékben lehetnek elérhetők.

Ezeket a személyes adatokat a fentiekben megjelölt eseteken kívül nem dolgozzuk fel, kivéve ha Ön kifejezettem hozzájárul a további feldolgozásukhoz.

 

4. Az adatok felhasználásának célja
Az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott minimális adathasználat és ésszerű adathasználat elvével összhangban csak akkor gyűjtünk személyes adatokat a webhelyünkön, ha erre az Ön által kívánt cél megvalósítása érdekében van szükség, erre jogszabályok vagy szerződések köteleznek minket, ha ehhez törvényes érdekünk fűződik és/vagy ha Ön ehhez önként a hozzájárulását adja.

Személyes vagy üzleti adatok (pl. e-mail cím, név, cím) megadásánál az adatokat közlése az Ön részéről kifejezetten önkéntes alapon történik.

Az Ön kapcsolattartási és üzleti tevékenységgel kapcsolatos adatait törvényi szabályozások alapján dolgozzuk fel meglevő vagy jövőbeli üzleti kapcsolatokkal összefüggésben. Ezen kívül Ön az adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megjelölt cél érdekében gyűjtsük, feldolgozzuk és felhasználjuk a közölt adatokat. Az Ön által megadott adatokat csak addig dolgozzuk fel és tároljuk, amíg erre a szándék szerinti cél eléréséhez szükség van, a kérdéses cél elérése vagy a megfelelő adattárolási időszakok letelte után pedig töröljük azokat. Más célra adatokat nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel és nem használunk. Ön a jövőbeli adatgyűjtésekre vonatkozóan bármikor visszavonhatja az adatfelhasználásra vonatkozó hozzájárulását. Amennyiben megtiltja az adatainak felhasználását, úgy tájékoztatjuk, hogy szolgáltatásaink csak korlátozott mértékben lehetnek elérhetők.

Az adatokat a következő módon használhatjuk fel:

Jogszabályi előírások miatt:

 • Általános üzleti feltételeink érvényesítéséhez
 • Üzleti tevékenységünk irányításához
 • Esetleges csalárd tranzakciók elleni védekezéshez, illetve az ilyen tranzakciók azonosításához

Szerződéses célokra:

 • Vásárlásokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések feldolgozásához
 • Az Ön kérelméhez kapcsolódó dokumentumok feldolgozásához

Az Ön hozzájárulásával:

 • Kapcsolattartáshoz
 • Információk küldéséhez
 • Ha a törvény megengedi, a B. Braun termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos, felhasználóhoz kötődő, a felhasználó által kifejezetten nem kért ajánlatok és információk küldéséhez
 • Felmérések készítéséhez a webhelyeinken
 • Az Ön érdeklődéséhez igazított reklámok készítéséhez és megjelenítéséhez

Törvényes érdekeinkből eredően:

 • Reklámtevékenységünk hatékonyságának meghatározásához
 • Új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez
 • Termékek, szolgáltatások és webhelyek használatának elemzéséhez
 • Annak megismeréséhez, hogy Ön hogyan éri el a webhelyünket

 

5. Hogyan használjuk az Ön adatait
A személyes adatait kizárólag arra használjuk fel, hogy megkönnyítsük az Aesculap Academy webhely által kínált, regisztrációhoz kötött internetes szolgáltatások igénybe vételét tanfolyamokra való jelentkezésre, célcsoport orientált funkciók biztosítására, valamint arra, hogy elektronikusan vagy postai küldeményben tanfolyamainkról és szolgáltatásainkról célzott információkat és reklámajánlatokat küldjünk Önnek.6. Regisztráció a tanfolyamokra és részvétel a tanfolyamokon

6.1. A felhasználói fiókoknál kötelezően megadandó információk
Az Aesculap Academy webhely funkcióinak használatához Önnek bizonyos személyes adatokat meg kell adnia, amelyeket kezelni és tárolni fogunk. Az adatait bármikor kezelheti a „My Academy” menüben. Ha szeretné töröltetni a profilját és az adatait, akkor kérjük, küldön e-mailt az „info@aesculap-academy.com” címre, mivel az adatainak törlésével egyidejűleg a hozzáférését is megszüntetjük az Aesculap Academy személyre szabott részeihez.

A regisztrációnál a következő adatokat kell megadni:

 • E-mail cím
 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • Megszólítás
 • Beosztás
 • Keresztnév
 • Családnév
 • Közterület
 • Házszám
 • Postai kód
 • Település
 • Ország

Ne feledje! Biztonsági okokból a bejelentkezési adatait (felhasználónév és jelszó) nem szabad megadnia más személyeknek. Az alkalmazottaink sosem kérik ezeket az adatokat.
Kérjük, ezeket az adatokat kezelje titkosan és ne adja át másoknak. A jelszava legalább 8 karakter hosszú legyen és tartalmazzon kis- és nagybetűket. A jelszó biztonságosságának fokozása érdekében javasoljuk, hogy szerepeljenek benne számok és különleges karakterek is. A webhelyünk felhasználójaként a jelszavának megválasztása az Ön felelőssége.

 

7. Személyes adatok törlése
Személyes adatait csak a jogszabályok és/vagy a közöttünk fennálló üzleti kapcsolat által meghatározott és megengedett időtartamig tároljuk, illetve addig, amíg Ön igénybe veszi az Academy szolgáltatásainkat. Ezután minden személyes adatot törlünk, kivéve ha a jogszabályok az adattárolási időre mást írnak elő.
Ha szeretné töröltetni a profilját, akkor kérjük, küldön e-mailt az „info@aesculap-academy.com” címre, mivel az adatainak törlésével egyidejűleg a hozzáférését is megszüntetjük az Aesculap Academy személyre szabott részeihez.

 

8. Kiskorúak védelme
Gyermekek és 18 év alatti személyek rendes esetben nem közölnek velünk személyes adatokat a szülők vagy a törvényes gondozók hozzájárulása nélkül. Gyermekektől nem kérünk személyes adatokat és megerősítjük, hogy gyermekektől személyes adatokat nem gyűjtünk és azokat nem használjuk fel semmilyen módon és nem is adjuk át harmadik félnek felhatalmazás nélkül.

 

9. Adatok továbbítása az Interneten át
Az Internet egy globális, nyitott platform. Az Internet sajátos működési módjából és a rendszerből adódó kockázatok miatt Ön az adatokat mindig a saját kockázatára továbbítja. A biztonsága érdekében szolgáltatásainkat kizárólag titkosított átviteli csatornákon át kínáljuk.

 

10. A cookie-k használata
Internetes oldalaink úgynevezett „cookie-kat” használnak. A cookie-k kis méretű szövegfájlok, amelyeket az Ön számítógépe tárol és amelyeket a böngészője ment el. Ezek a fájlok nem károsítják a számítógépét és nem tartalmaznak vírusokat. A céljuk az, hogy ajánlataink felhasználóbarátabbak, hatékonyabbak és biztonságosabbak legyenek. Bizonyos cookie-kra (az úgynevezett „funkcionális cookie-kra”, pl. a nyelvi beállításokat és a megrendelési folyamatokat tartalmazókra) szükség van a webhely alapvető funkcióinak garantálásához. Ezek nélkül a cookie-k nélkül a webhely rendeltetésszerű felhasználása nem lehetséges.

A felhasznált cookie-k többsége úgynevezett „munkamenet-cookie”. Ezek automatikusan törlődnek, miután Ön befejezte a webhelyünk használatát. Más cookie-k az Ön végberendezésén eltárolva maradnak, amíg Ön nem törli őket. Ezek a cookie-k lehetővé teszi, hogy a következő látogatásánál felismerjük a böngészőjét.

A böngészőjénél beállíthatja, hogy az tájékoztassa a cookie-k beállításáról és hogy csak egyes esetekben fogadjon cookie-kat, bizonyos esetekben pedig kizárja a cookie-k elfogadását, illetve általánosságban tilthatja a cookie-kat és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásánál. Amennyiben elutasítja a cookie-k használatát (ez az egyik lehetséges beállítás a böngészőjében), akkor ennek ellenére használni tudja a webhelyünket (bizonyos körülmények esetén korlátozott módon). Az Ön kérelméhez kapcsolódó dokumentumok feldolgozása cookie használati szabályzatunkban

 

11. Naplófájlok
Az IP-címeket felhasználjuk trendek elemzésére, a webhely kezelésére, a webhely használatának javítására, illetve bizonyos általános demográfiai adatok gyűjtésére is. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokon kívül tároljuk azt az IP címet is, amelyről meglátogatta a portálunkat, és hogy ezeket az adatokat felhasználhatjuk követelések érvényesítésére, illetve bizonyítékok szerzésére. Az IP-címet nem használjuk fel semmilyen egyéb célra: azokat csak megelőzési céllal naplózzuk és gondoskodunk arról, hogy a címet ne lehessen visszakövetni egy meghatározott Aesculap Academy felhasználóhoz.

 

12. Biztonsági intézkedések
Széles körű óvintézkedéseket tettünk az Ön adatai biztonságának védelme érdekében. A HMTL webhelyeken (kapcsolattartási űrlapokon) Ön által megadott adatok továbbítása titkosított formában (SSL - Secure Socket Layer) történik a nyilvános adathálózaton át a B. Braun-hoz, ahol azokat elmentjük és feldolgozzuk.
Ez a webhely SSL-titkosítást használ a biztonság érdekében és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, a webhely üzemeltetőinek küldött tájékoztatás kérések átvitelének védelméhez. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngészőjében a címsor „http://”-ről „https://”-re változik, a böngészősorban pedig megjelenik a lakat szimbólum.

Ha az SSL-titkosítás aktiválva van, akkor azokat az adatokat, amelyeket nekünk küld, külső felek nem tudják elolvasni.

 

13. Adatok továbbítása harmadik feleknek
Az Ön tanfolyami részvételének kezelése érdekében a szükséges mértékben a személyes adatait továbbíthatjuk harmadik feleknek vagy a B. Braun csoporton belül.

Ezen kívül a szerződések előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos munkában más szolgáltatók, például informatikai szolgáltatók vagy webhely szolgáltatók is részt vesznek. Ezek a vállalatok egy úgynevezett megrendelés feldolgozó keretrendszer részeként végeznek munkát a B. Braun számára, és csak az utasításainknak megfelelően használhatnak fel személyes adatokat.

Az Aesculap Academy webhelyének üzemeltetését (és az Ön adatainak kezelését) az Amazon adatközpontja (Amazon Cloud) végzi Európában a megfelelő globális teljesítmény és magas rendelkezésre állás érdekében. Az általunk választott magas szintű titkosítás miatt az Amazon gyakorlatilag nem férhet hozzá az Ön adataihoz.
Az Amazon felhő az „Amazon Web Services” szolgáltatás része és azt az Amazon Web Services, Inc., PO Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 üzemelteti. Az „Amazon Web Services” webszolgáltatásokról és az Amazon adatvédelmi szabályzatáról bővebb információt az https://aws.amazon.com és a https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=h_ls weboldalakon olvashat.

 

14. Hírlevelek és rendszeres tájékoztató e-mailek
Az Aesculap Academy webhely tanfolyam információkat és tájékoztató e-maileket (a továbbiakban: „üzenetek”) küld az Aesculap Academy minden tagjának. Az Aesculap Academy webhely ezekkel az üzenetekkel tájékoztatja Önt az új tanfolyamokról, friss információkat biztosít a vállalattal kapcsolatos legújabb fejleményekről, valamint bizonyos személyes adatokat továbbít Önnek.
A kiválasztott üzenetekről bármikor leiratkozhat a profiljánál, a „My Academy” menüben.

Ha feliratkozik egy általunk kínál hírlevélre, akkor tárolni fogjuk a nevét és az e-mail címét, valamint azok az információkat, amelyek alapján ellenőrizni tudjuk, hogy a beírt e-mail cím az Öné és hogy elfogadja a hírlevél küldését. Ezen kívül postai feladásokhoz szükség van még az Ön címére is. Az adatait kizárólag a kért hírlevéllel kapcsolatban dolgozzuk fel, és az adatait nem használjuk fel más célokra, illetve nem adjuk át harmadik feleknek. A regisztrációs rendszerünk egy megerősítő hivatkozást tartalmazó regisztrációs e-mail küldésével ellenőrzi, hogy a kiválasztott hírlevelet valóban Ön kérte-e (ez az úgynevezett „kettős jóváhagyási eljárás”).

Hozzájárulását az adatok és az e-mail cím tárolásához, valamint ahhoz, hogy azokat felhasználjuk hírlevél küldésére bármikor visszavonhatja, például a profiljában szereplő „My Academy” beállításaival vagy egy e-mail küldésével a következő címre: info@aesculap-academy.com


15. Adatvédelmi szabályzat az etracker használatával kapcsolatban
Webhelyünk az etracker analitikai szolgáltatást használja. A szolgáltató az etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Németország. Az adatokból a szolgáltató álnévvel azonosított használati profilokat készíthet. Erre a célra a vállalat cookie-kat használhat. A cookie-k lehetővé teszik, hogy az Ön böngészőjét azonosítani lehessen. Az etracker technológiákkal gyűjtött adatokat nem használjuk fel a webhelyünk látogatóinak személyes azonosítására anélkül, hogy ehhez az érintett személy külön a hozzájárulását adná, és ezeket az adatokat nem kombináljuk az álnévvel jelölt egyénre vonatkozó személyes adatokkal.
Az etracker által végzett adatgyűjtés és mentés ellen bármikor jövőbeli hatállyal tiltakozhat. Az Ön jövőbeli webhely látogatási adatai gyűjtésének és tárolásának letiltásához a következő hivatkozásra kattintva beszerezheti az etracker Opt-out-Cookie-ját, amely biztosítja, hogy a jövőben az etracker nem fog látogatási adatokat gyűjteni és tárolni az Ön böngészőjéből: http://www.etracker.com/privacy?et=V23Jbb
Az etracker egy „cntcookie” elnevezésű Opt-Out-Cookie-t használ. Kérjük, hogy amíg az adatgyűjtést tiltani akarja, ne törölje ezt a cookie-t. Az etracker adatvédelmi rendelkezéseiről itt olvashat további információkat: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

 

16. Az Ön jogai az adatgyűjtés érintettjeként
Önnek mindig joga van térítésmentesen hozzáférni a személyes adataihoz, megismerni azok eredetét, azt, hogy az adatai kihez kerültek, valamint tájékozódni az adatkezelés céljáról, továbbá joga van helyesbíteni az adatait, joga van adatai törlését kérni, illetve korlátozni ezeknek az adatoknak a kezelését. Ezen kívül joga van rendezett, általános és géppel olvasható formátumban megkapni azokat a személyes adatait, amelyeket Ön egy felelős félnek adott meg.

Az adatok kezeléséhez és adatainak felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha az ilyen adatkezelést és felhasználást nem egy magasabb rendű jogszabály írja elő vagy ha arra nincs közvetlenül szükség egy meglevő szerződéses jogviszony esetében. Ebből a célból és a személyes adatok tárgyában felmerülő további kérdések esetén Ön az impresszumban megadott címen léphet velünk kapcsolatba. Kérésre Önt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk arról, hogy tároljuk-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor milyen személyes adatokat tárolunk.

 

17. Az adatvédelmi rendelkezések lekérése
Ezeket a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat lekérheti és kinyomtathatja bármelyik B. Braun webhelyen az „Adatvédelem” (Data protection) hivatkozás használatával.

 

18. Az Ön kapcsolattartói adatvédelmi ügyekkel kapcsolatban
Ha kérdései lennének az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, akkor közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz és a teamjéhez fordulhat, akik tájékoztatás kérés, kérelem vagy panasz esetén is rendelkezésre állnak:

Dr. Mária Bujdosó
B. Braun Magyarország
Felhévizi u. 5.
1023 Budapest 
Magyarország

 

18.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Általános adatvédelmi rendelet szerint az ügyfeleinknek joga van díjfizetés nélkül tájékoztatást kérni a tárolt adataikról. Kérésre Önt az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk arról, hogy tároljuk-e az Ön személyes adatait, és ha igen, akkor milyen személyes adatokat tárolunk. Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, használja a következő címet: info@aesculap-academy.com18.2. Tájékoztatáshoz való jog

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1125 Budapest
Magyarország

 

19. Netikett útmutató az Aesculap Academy webhely használatához
A vitafórumokon való részvétel szabályai:

 • A véleményét korrekt módon fejezze ki. Maradjon tárgyilagos és tartózkodjon a személyeskedéstől.
 • Ne tegyen közzé olyan tartalmat, amely törvénysértő, diszkriminatív, rasszista, sértő, bántó vagy kereskedelmi jellegű, és ne osszon meg hivatkozásokat ilyen tartalmakhoz.
 • A hozzászólásai legyenek szabatosak és csak akkor tegyen közzé képet, ha ez abszolút szükséges.
 • Ne tegyen közzé személyes adatokat másokról, például neveket, címeket, telefonszámokat vagy e-mail címeket.
 • Tartsa tiszteletben harmadik felek jogait (különösen a személyiségi, adatvédelmi és szerzői jogokat), ha személyesen Önnek küldött üzeneteket vagy mások által szerzett cikkeket kíván közzé tenni vagy ha egyéb módon kívánja másokkal megosztani a fórumokon megjelenő hozzászólásokat. Kérjük, mérlegelje, hogy felelősségre vonható, ha megsérti harmadik felek jogait. 

  A webszolgáltató jogai és kötelezettségei:
 • A webszolgáltató tartósan elérhetővé tehet a fórumon egyes hozzászólásokat, illetve szerkesztheti, áthelyezheti, lezárhatja vagy törölheti a témákat és hozzászólásokat. Ezeknek a lépéseknek a végrehajtása azonban nem követelhető.
 • A vitafórumokon való részvétel szabályait vagy az általános netikett elveit megsértőket a további részvételből kizárhatjuk.
 • A webszolgáltató nem felelős a hozzászólások tényszerűségéért és jogi helytállóságáért, illetve a felhasználói hozzászólásokban hivatkozott webhelyek tartalmáért.

 

Hatályba lépés: 2018. május 25.

Képzések világszerte Képzések világszerte

Kapcsolat

Aesculap Akadémia

1115 Budapest, Halmi u. 20-22.

Tel: +36 1 346-9772

Fax: +36 1 438-4900

E-mail: annamaria.fulmer@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "M\u00E9gsem", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }