The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
A képzés hozzá lett adva a kedvenceihez.
A képzés törölve lett a kedvencei közül.
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "A jelszavak nem egyeznek", "NO_SEARCH_RESULTS": "A megadott kateg\u00F3ri\u00E1ban nincs keres\u00E9si eredm\u00E9ny." }
??????

Magyarország

Magyarország

Általános feltételek

1. Regisztráció

A kitöltött űrlap felhasználásával e-mailen, faxon vagy on-line történő regisztráció, kötelező érvényű ajánlatot képez arra vonatkozóan, hogy szolgáltatási szerződést kössön az Aesculap Akadémiával (ACC Beruházó Kft.). A szolgáltatási szerződés mindazonáltal csak írásbeli visszaigazolásunk kézhezvételével lép hatályba, ami a szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását jelenti. Az esemény előtt körülbelül 8 héttel számlát küldünk. A részvételi díj befizetése a számla keltétől számított 14 nappal válik esedékessé, és a szeminárium előtt meg kell kapnunk az Ön által befizetett összeget. Ellenkező esetben fenntartjuk a jogot, hogy a helyet más érdeklődőnek átadjuk.

2. Visszamondási feltételek

Ha egy résztvevő a regisztrációt a szeminárium kezdete előtt 4 vagy több héttel visszavonja, a részvételi díjat teljes egészében visszatérítjük. A szeminárium kezdési időpontja előtt 4-2 héten belül felajánljuk a díjnak egy másik szemináriumra történő átírását. Ha ez a résztvevő számára nem elfogadható, 10%-os adminisztrációs díjat, de legalább 30 eurót számítunk fel. Az esemény előtt 14-7 nappal történő visszamondás esetén fenntartjuk a jogot a részvételi díj felének felszámítására. Ennél későbbi visszamondás, illetve a szemináriumon való meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat felszámítjuk.

3. Az eseményt illető módosítások

Fenntartjuk a jogot az előadók személyének, az esemény időpontjának (napjának), helyszínének vagy programjának bármikor történő módosítására.

4. Visszamondási jog

Fenntartjuk a jogot a szeminárium alapos indokkal – akár előzetes bejelentés nélkül – történő visszamondására, különösen ha - a résztvevők száma nem éri el a minimálisan szükséges létszámot, vagy - a szeminárium megtartásához szükséges egyéb alapvető feltételek megváltoztak. A már befizetett részvételi díjat ilyen esetben visszatérítjük. Bármilyen további követelés, különös tekintettel a kártérítési követelésekre, kizárva.

5. A képzés tartalmára vonatkozó felelősség

Az oktatók lehető legkörültekintőbb kiválasztása ellenére nem vállalunk felelősséget a képzés tartalmáért, illetve a képzési anyagokért. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a képzési anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak.

6. Felelősség

A vis maior eseményekért való bármilyen felelősség kizárva. Ez magában foglalja a jelen feltételek által nem szabályozott minden követelést. Mindazonáltal felelősséget vállalunk a súlyos hanyagságért, és a szerződéses kötelezettségek alapvető megsértéséért, ez utóbbi esetben kizárólag a megfelelő szemináriumi részvételi díj összegéig. Ezen felül felelősséget vállalunk a kötelező jótállásért és azokért a személyi sérülésekért vagy vagyoni kárért, amelyeket illetően a termékfelelősségi jogszabályok értelmében felelősség terhel bennünket.

Képzések világszerte Képzések világszerte

Kapcsolat

Aesculap Akadémia

1115 Budapest, Halmi u. 20-22.

Tel: +36 1 346-9772

Fax: +36 1 438-4900

E-mail: annamaria.fulmer@bbraun.com

 

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "", "[TestSparte1]": "", "[TestSparte2]": "", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]" }
{ "[Domain]": "[AAKHU]", "[Sprache]": "[hu]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "M\u00E9gsem", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }